Forfait \ MoyenTarif LettreCollissimoColissimo InternationalMondial Relay
0 - 500 Grammes4.95€5.90€5.90€4.70€
501 - 1000 Grammes5.90€7.90€7.90€5.60€
1001 - 2000 Grammes8.95€8.95€8.95€6.50€
5001-10000 grammes19.90€19.90€19.90€12.90€
10001-30000 Grammes27.90€27.90€27.90€19.50€
2001-5000 Grammes13.90€13.90€13.90€8.10€